مدیریت پیمان احداث پست برق 230 به 33 کیلو ولت مجتمع فولاد زرند

نام طرح / پروژه: مدیریت پیمان احداث پست برق 230 به 33 کیلو ولت مجتمع فولاد زرند
کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان
نقش معیار صنعت در پیشرفت پروژه:

 

شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه به عنوان مدیریت طرح (MC) این پروژه در کنار شرکت های مشانیر به عنوان مهندس مشاور و شایان تکین به عنوان پیمانکار انتخاب گردید وکار خود را  از 96/11/14 آغاز کرده است.

موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران (کرمان- زرند)
تاریخ شروع پروژه: ۴ بهمن ۱۳۹۵
داستان موفقیت:
پست برق  230/33 مجتمع فولاد زرند ایرانیان به عنوان پست اصلی مجتمع فولاد زرند داخل محوطه کارخانه احداث میگردد. خط انتقال 230 کیلوولت برای انتقال انرژی الکتریکی تا پست زرند2 بصورت دو مداره اجرا می گردد. کلیدخانه 230 کیلوولت بصورت Outdoor در دست اجرا می باشد .قدرت دو دستگاه ترانس های اصلی کارخانه با ظرفیت   160MVA در نظر گرفته شده و سوئیچگیر 33 کیلوولت مشتمل بر 31 فیدر برای توزیع انرژی الکتریکی نصب خواهد شد. کلیه فعالیت های مربوط به طراحی مهندسی ، تامین تجهیزات از سازندگان داخلی و خارجی و نصب و راه اندازی تجهیزات با مدیریت شرکت معیارصنعت خاور میانه در دست  اجرا بوده و هم اکنون پیشرفت اجرایی پروژه 87% می باشد جزییات پروژه به شرح زیر می باشد:
1 - پروژه احداث پست برق 230/33 کیلو ولت پست برق مجتمع فولاد زرند
2- احداث خط انتقال 230 کیلوولت از پست مجتمع فولاد زرند به پست برق زرند2 
 3- اجرای طرح نوسازی پست برق زرند2 شامل احداث کلیدخانه