خردایش مجدد سیرجان ایرانیان

نام طرح / پروژه: خردایش مجدد سیرجان ایرانیان
کارفرما: شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
نقش معیار صنعت در پیشرفت پروژه:

شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه به عنوان پیمانکار (مشارکت MGM) این پروژه انتخاب  و کار از 94/06/15 آغاز گردید و اکنون پروژه به اتمام رسیده است.

ظرفیت کارخانه /پروژه: 2.5 میلیون تن در سال
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران- کرمان - سیرجان
تاریخ شروع پروژه: ۱۴ شهريور ۱۳۹۴
داستان موفقیت:

پروژه احداث واحد خردایش مجدد کنسانتره سنگ آهن سیرجان بصورت EPC با مشارکت شرکتهای مهندسی معیار صنعت خاورمیانه، مانا و GMI به ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال در مجتمع فولاد سیرجان ایرانیان بین واحد کنسانتره و گندله سازی بمنظور افزایش بلین ( سطح ویژه )  کنسانتره ورودی به واحد گندله سازی به میزان حداقل 1700 cm2 /g   طراحی شده است