خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر احداث کارخانه گندله سازی زرند

نام طرح / پروژه: خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر احداث کارخانه گندله سازی زرند
کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان
ظرفیت کارخانه /پروژه: 2500000
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران- کرمان - زرند - جلال آباد
تاریخ شروع پروژه: ۲۱ اسفند ۱۳۹۱