پروژه مهندسی و نظارت بر احداث کارخانه تولیدگلوله های فولادی

نام طرح / پروژه: پروژه مهندسی و نظارت بر احداث کارخانه تولیدگلوله های فولادی
کارفرما: شرکت تامین آتیه میدکو
ظرفیت کارخانه /پروژه: 10000
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران - کرمان- شهرک صنعتی خضراء
تاریخ شروع پروژه: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵