پروژه خدمات مطالعات فنی اقتصادی اصلاح خط تولید کارخانه فرآوری زغالسنگ پابدانا

نام طرح / پروژه: پروژه خدمات مطالعات فنی اقتصادی اصلاح خط تولید کارخانه فرآوری زغالسنگ پابدانا
کارفرما: شرکت زغالسنگ پابدانا
تاریخ شروع پروژه: ۳۰ دي ۱۳۹۹