شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه(ممسکو) به همت جمعی از متخصصان با سابقه و فعالان صنعت و معدن و در پاسخ به نیاز هلدینگ معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) و با هدف به ثمر رساندن حجم عظیمی از سرمایه گذاری‌های آن شرکت در زنجیره فولاد و مس از طریق ارایه خدمات مدیریت طرح، طراحی، مهندسی و نظارت در پروژه ها، در سال 1388 تاسیس شد.

ممسکو در طی یک دهه فعالیت خود، بیش از 25 پروژه بزرگ مقیاس هلدینگ میدکو در حوزه معدن و صنایع معدنی به ویژه در حوزه بالا دست و پایین دست صنایع فولاد و مس را با موفقیت به اتمام رسانده ویا در دست اجرا دارد، با تکیه بر تجارب حاصل از آنها، در چندین پروژه ملی نقش افرینی نموده است. استفاده از دانش فنی متخصصان داخلی در توسعه مهندسی مفهومی و پایه بر اساس استانداردهای روز دنیا در کنار مشارکت با شرکت های مطرح و پیشرو بین اللملی  از یک سو و نیز شناسایی و بکارگیری حداکثری پتانسیل سازندگان و تامین کنندگان داخلی از سوی دیگر، ممسکو را به یکی از پیشگامان بومی سازی دانش فنی و مهندسی در این حوزه بدل نموده است.

ممسکو با الهام از فلسفه خلق ارزش مشترک و مدیریت چابک، در همکاری نزدیک و هم افزا با تمامی عوامل زنجیر ارزش اجرای پروژه، بویژه کارفرمایان و نیز ارائه راهکارهای فناورانه جامع و همه جانبه به پروژه‌ها از مطالعات پیش امکان سنجی تا تکمیل، تحویل و خدمات حین بهره برداری، حداکثری سازی منافع پروژه را برای تمامی ذینعفان آن میسر می نماید. 


.