دفتر مرکزی

 

  • آدرس : تهران، سعادت آباد، کوی فراز، خیابان بیدار غربی، خیابان مینا غربی، ساختمان میدکو، پلاک2، برج جنوبی
  • کد پستی : 1981959473

 

  • تلفن :  66 01 35 26 - 06 01 35 26 - 021
  • فاکس : 33 01 35 26 - 021
  • پست الکترونیک : info@memseco.com

 

 فرم ارسال پیشنهادات ، انتقادات