سفر سرآمدی هفتمین دوره جایزه تعالی سازمانی

سفر سرآمدی

هفتمین دوره جایزه تعالی سازمانی

 

شرکت معیار صنعت خاورمیانه(ممسکو) ارایه دهنده خدمات مهندسی در حوزه معادن و صنایع معدنی در ادامه سفر سرآمدی خود که از سال 1390 آغاز نموده است، با رشد بازه امتیازی نسبت به سال گذشته در هفتمین دوره جایزه تعالی سازمانی در سال 1398 موفق به دریافت تقدیرنامه چهارستاره شد.

این مهم با برنامه ریزی و تعریف گامهای اجرایی از اسفندماه 97 و تشکیل کارگروه های تعالی متشکل از مدیران،روسا،مسوولین و کارشناسان واحدها به عنوان بازوی فکری این فرایند آغاز شد.این روند با برگزاری جلسات تشریح برنامه اجرایی و اهداف آن در کمیته تعالی سازمانی به همراه برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی مدل در تمامی سطوح شرکت و انجام خود ارزیابی و بررسی گزارش بازخورد جایزه تعالی سازمانی سال گذشته (1397) و استخراج برنامه و اقدام های بهبود و برنامه ریزی اجرای آنها ادامه یافت (خرداد 98). جلسات دو هفتگی پایش و نظارت بر اجرای برنامه ها و اقدام های بهبود توسط کمیته تعالی سازمانی و جلسات درون تیمی در دوره های زمانی منظم برگزار شد.نهایتا پس از تدوین اظهار نامه تعالی سازمانی و ارسال آن به دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمانی (مهر98)، برگزاری جلسات شبیه سازی و آماده سازی کارگروه تعالی و واحدهای سازمانی  در دستور کار قرار گرفت (آذر و دی 98) و ارزیابی بیرونی توسط تیم ارزیابان جایزه تعالی سازمانی در بهمن 98 انجام پذیرفت.

اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها در راستای تحقق چشم انداز مطلوب شرکت و اعمال مدیریت صحیح نسبت به تغییرات پیش رو بر اساس معیار های الگوی تعالی سازمانی، مهم ترین عامل موفقیت شرکت ممسکو در فرایند جایزه تعالی سازمانی بود.