کسب جایزه مدیریت دانش

کسب تندیس بلورین جایزه مدیریت دانش با رویکرد منابع (KM4D) در دومین کنفرانس بین اللملی مدیریت دانش

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با رویکرد منابع (KM4D) 8مهر98 به همت انجمن مدیریت ایران و با همکاری انجمن مدیریت دانش اتریش و دانشگاه خاتم در سالن همایش های دانشگاه خاتم برگزارشد. در این همایش که با حضور دکتر انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پروفسور برندنر رییس انجمن مدیریت ‌دانش اتریش و دکتر قاسمی رییس انجمن مدیریت ‌ایران برگزار شد، شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه برای دومین سال پیاپی ضمن قرار گرفتن در میان شرکت های برتر دانشی، موفق به دریافت "تندیس بلورین" همایش شد.