خدمات مشاوره و نظارت بر احداث نیروگاه 450 مگاواتی بوتیا

نام طرح / پروژه: خدمات مشاوره و نظارت بر احداث نیروگاه 450 مگاواتی بوتیا
کارفرما: فولاد بوتیای ایرانیان
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران- کرمان - چترود - کاظم آباد
تاریخ شروع پروژه: ۳۰ بهمن ۱۳۹۱