ساختمان همیلا

نام طرح / پروژه: ساختمان همیلا
کارفرما: شرکت پدیده تابان سرآمد
ظرفیت کارخانه /پروژه: 146000 m2
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران - تهران
تاریخ شروع پروژه: ۱ آذر ۱۳۹۳