ساختمان جنبی فولاد بوتیای ایرانیان

نام طرح / پروژه: ساختمان جنبی فولاد بوتیای ایرانیان
کارفرما: شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
نقش معیار صنعت در پیشرفت پروژه:

شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه به عنوان مشاور طراح فاز یک و دو  این ساختمان ها با رویکرد ساختمان های سبز و انرژی پایدار کار خود را از سال 97 آغاز کرده است.

کارهای شاخص شرکت در این پروژه عبارتند از:

1-مدل سازی سه بعدی معماری پروژه با استفاده از نرم افزار Revit جهت دریافت نظرات کارفرما و انتقال بهتر طراحی به کارفرما و همچنین کاهش تداخلات حین طراحی مابین دیسیپلین ها

 

ظرفیت کارخانه /پروژه: 26000 مترمربع
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران- کرمان - چترود - کاظم آباد
تاریخ شروع پروژه: ۳۱ فروردين ۱۳۹۷
داستان موفقیت:

ساختمان های جنبی مجتمع فولاد بوتیا شامل 17 ساختمان از جمله ساختمان های ستادی ، خدماتی، انبارها و تعمیرگاهها با زیر بنای کلی  56،000  متر مربع می باشد.

زیرساخت­ها و تاسیسات زیربنایی آن شامل:

محوطه سازی،جاده های دسترسی و سیستم جمع آوری آبهای سطحی، می باشد.