توسعه کارخانه کنسانتره سنگ آهن سیرجان ایرانیان

نام طرح / پروژه: توسعه کارخانه کنسانتره سنگ آهن سیرجان ایرانیان
کارفرما: فولاد سیرجان ایرانیان
ظرفیت کارخانه /پروژه: 2000000
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران- کرمان - سیرجان
تاریخ شروع پروژه: ۳۱ شهريور ۱۳۹۱