احداث مجتمع فولاد زرند ایرانیان

نام طرح / پروژه: احداث مجتمع فولاد زرند ایرانیان
کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان
نقش معیار صنعت در پیشرفت پروژه:

 

شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه به عنوان مشاور و دستگاه نظارت( نظارت کارگاهی، نظارت عالیه و خدمات مهندسی) این پروژه انتخاب و در کنار مشارکت شرکتهای ساینو استیل چین و شرکت قائم رضا به عنوان پیمانکار، کار پروژه را از سال 1390 با عملیات تسطیح و آماده سازی سایت آغاز  کرد و در تاریخ دی ماه 1391 قرارداد اصلی تنفیذ گردید.

ظرفیت کارخانه /پروژه: 1700000
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران- کرمان - زرند
تاریخ شروع پروژه: ۴ دي ۱۳۹۱
داستان موفقیت:

کارخانه مجتمع فولاد زرند در زمینی به وسعت 376 هکتار  در منطقه زرند کرمان  با ظرفیت 1,500,000تن  (قابل ارتقاء تا 1.7میلیون تن)در سال طراحی شده است. هدف از ساخت این مجموعه، تولید  فولاد بیلت و بلوم میباشد..نواحی اصلی این پروژه شامل ناحیه انتقال مواد (MHP)، ناحیه آگلومراسیون (SP)، ناحیه کوره بلند (BF)، ناحیه فولاد سازی (SMP)، ناحیه واحد اکسیژن (OP) می باشد . 

زیرساخت­ها و تاسیسات زیربنایی آن شامل: ناحیه انتقال مواد (MHP)، ناحیه آگلومراسیون (SP)، ناحیه کوره بلند (BF)، ناحیه فولاد سازی (SMP)، ناحیه واحد اکسیژن (OP)، ساختمانهای جنبی پروژه می باشند.