تولید شمش منیزیم

نام طرح / پروژه: تولید شمش منیزیم
کارفرما: شرکت فروسیلیس غرب پارس
نقش معیار صنعت در پیشرفت پروژه:

شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه به عنوان رهبر و عضوی از مشارکتMWM (شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه-شرکت WMI-شرکت ماناساز)بعنوان پیمانکار این پروژه انتخاب گردید و در کنار شرکت پیشرو ذوب آتور به عنوان مهندس مشاو، کار پروژه را از تاریخ 97/11/29 آغاز کرده است. 

ظرفیت کارخانه /پروژه: 6000
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران - همدان - شهرک صنعتی جوکار
تاریخ شروع پروژه: ۱۰ دي ۱۳۹۷
داستان موفقیت:

 

کارخانه تولید شمش منیزیم  در زمینی به وسعت 4 هکتار در استان همدان - شهرک صنعتی جوکار با ظرفیت 6000 تن در سال طراحی شده است. محصولات این کارخانه جهت تامین خوراک کارخانه های آلومینیوم ، خودرو سازی و...  استفاده می شود.