کارخانه فولاد سازی بوتیا

نام طرح / پروژه: کارخانه فولاد سازی بوتیا
کارفرما: شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان(مانا)
نقش معیار صنعت در پیشرفت پروژه:

شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه به عنوان مشاور مهندسی این پروژه انتخاب گردید و کار خود را از سال 92 آغاز کرده است.

کارهای شاخص شرکت در این پروژه عبارتند از:
1-مدل سازی سه بعدی ساختمانها با استفاده از نرم افزار Tekla باعث افزایش سرعت طراحی، کاهش تداخلات بین دیسیپلینی و متعاقبا کاهش هزینه های طراحی و اجرا شده است.
2- با استفاده از مدلسازی با نرم افزار PDMS در بخش Piping تداخلات طراحی کاهش یافت و به همین دلیل روند تولید نقشه های مهندسی کاهش چشمگیری داشت. همچنین هزینه های اجرایی پیمانکار نیز بدلیل رفع مشکلات طراحی کاهش یافت. مدارک خرید تجهیزات Piping بهینه شد و هزینه های تامین متریال نیز کاهش معناداری داشت.
3- طراحی فونداسیون برج های احیاء HYL که به دلیل ارتفاع زیاد و اتصال پنوماتیکی به همدیگر، تغییر مکان در فونداسیون محدود بود لذا با استفاده از طراحی 120 شمع، این سازه طراحی شد.
4- طراحی سالن ذوب با جرثقیل های سقفی سنگین.
5- طراحی گود مربوط به تجهیز واگن برگردان به عمق 25متر
ظرفیت کارخانه /پروژه: 1500000
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران- کرمان - چترود - کاظم آباد
تاریخ شروع پروژه: ۱ شهريور ۱۳۹۲
داستان موفقیت:

کارخانه فولاد سازی در زمینی به وسعت 663 هکتار  در منطقه چترود کارخانه فولاد بوتیا مشتمل بر واحد های تصفیه آب خام، پست برق، احیای مستقیم، فولادسازی و ریخته گری می باشد. واحد احیای مستقیم با ظرفیت 2 میلیون تن در سال و به روش HYL نسل سوم می باشد که برای اولین بار در ایران اجرا می گردد. فولاد سازی با ظرفیت 1.5 میلیون تن در سال و به روش قوس الکتریکی می باشد.