پروژه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث فولادسازی بردسیر

نام طرح / پروژه: پروژه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث فولادسازی بردسیر
کارفرما: شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
نقش معیار صنعت در پیشرفت پروژه:

شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه به عنوان مشاور طرحی- مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی این پروژه انتخاب گردید و به همراه پیمانکار اصلی شرکت تام ایران خودرو، کار پروژه را از تاریخ 90/07/01 آغازگردید. اکنون کارخانه راه اندازی شده است و درحال تحویل دهی از سوی پیمانکار و PGT  می باشد.

ظرفیت کارخانه /پروژه: 1000000
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران- کرمان - بردسیر
تاریخ شروع پروژه: ۳۱ شهريور ۱۳۹۰
داستان موفقیت:
کارخانه فولاد بردسیر در زمینی به وسعت 21 هکتار در استان كرمان - شهرستان بردسير جاده نگار با ظرفیت 800,000 تن در سال طراحی شده است.
به منظور تولید شمش فولادي از آهن اسفنجی تولید شده توسط کارخانه احیاء مستقیم، واحد فولادسازي مجتمع فولاد بردسیر مشتمل بر بخش هاي ذوب و ریخته گري در مجاورت واحد احیاء مستقیم در نظر گرفته شده است. این واحداقدام به تولید فولاد با کربن پایین و فولاد با کربن متوسط خواهد نمود. بخش هاي اصلی این کارخانه عبارتند از:
- کوره قوس الکتریکی
-پاتیلی کوره
-پیوسته گري ریخته ماشین
بخش هاي فرعی کارخانه فولادسازي بردسیر شامل واحد تولید اکسیژن، سیستم تصفیه آب وکمپرسورهاي هوا می باشد. 
زیرساخت­ها و تاسیسات زیربنایی آن عبارتند از:
سیستم انتقال و تصفیه آب (RO) و پساب صنعتی
شبکه انتقال گاز
خط انتقال برق و پست اختصاصی
واحد هوای فشرده(اکسیژن و نیتروژن)
سیستم های تلفن
شبکه کامپیوتری
نظارت تصویری CCTV
پیجینگ و برق پایدار