کارخانه احیا مستقیم بردسیر

نام طرح / پروژه: کارخانه احیا مستقیم بردسیر
کارفرما: شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
نقش معیار صنعت در پیشرفت پروژه:

شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه به عنوان مشاور طرحی- مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی این پروژه انتخاب و کار پروژه از تاریخ 89/07/01 آغاز گردیده و اکنون راه اندازی و در حال بهره برداری می باشد.

ظرفیت کارخانه /پروژه: 1000000
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران- کرمان - بردسیر
تاریخ شروع پروژه: ۳۱ شهريور ۱۳۸۹
داستان موفقیت:

کارخانه احیاء مستقیم بردسیر در زمینی به وسعت 24 هکتار در استان كرمان - شهرستان بردسير جاده نگار  طراحی شده است. این کارخانه قادر است سالانه 1,500,000 تن گندله اکسید آهن با عیار 67 %را به 1،000،000تن آهن اسفنجی با درجه فلزینگی بیش از 92 %تولید نماید. در کارخانه احیا مستقیم بردسیر گندله اکسید آهن با عیار 67 %به عنوان خوراك اولیه دریافت و با انجام فرایند احیا مستقیم به آهن اسفنجی با درجه 92 %آهن فلزي تبدیل می شود. این کارخانه از بخشهاي سیستم انباشت، برداشت و حمل گندله، کوره احیا مستقیم، ریفورمر گاز طبیعی (تولید کننده گاز حیایی از گاز طبیعی)، واحد بازیافت حرارت، سیستم تولید گاز خنثی، سیستم حمل و ذخیره سازي محصول و واحد تولید بریکت سرد تشکیل شده است. تجهیزات جانبی زیر نیز براي تکمیل فرایند احیا مستقیم و انجام سایر خدمات جنبی کارخانه ضروري می باشد: سیستم تصفیه آب  سیستم هواي فشرده،سیستم گاز خنثی، سیستم تصفیه غبار، آزمایشگاه، کارگاه تعمیر و نگهداري، سیستم لوله کشی و کانال کشی، نسوز کاري، جرثقیل ها و تجهیزات بالابر، سیستم تهویه هوا و آتش نشانی، محصولات این کارخانه جهت تامین خوراک کارخانه فولاد بردسیر استفاده می شود.