بنتونیت

نام طرح / پروژه: بنتونیت
ظرفیت کارخانه /پروژه: 90000
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران - کرمان- شهرک صنعتی خضراء
تاریخ شروع پروژه: ۹ مرداد ۱۳۹۵