معدن زغالسنگ پروده طبس زون 5

نام طرح / پروژه: معدن زغالسنگ پروده طبس زون 5
کارفرما: شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
نقش معیار صنعت در پیشرفت پروژه:

شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه در این پروژه به عنوان طراح مدارک پایه و تفصیلی معدن و ساختمان های سطح الارضی انتخاب و کارخود را از 1396/11/07 آغاز نموده است.

ظرفیت کارخانه /پروژه: 100000
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ایران - طبس - پروده شرقی بلوک 2 و 3
تاریخ شروع پروژه: ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
داستان موفقیت:

معدن زون 5 در منطقه پروده شرقی طبس با ظرفیت 65 هزار تن در سال طراحی شده است. محصول این معدن جهت تامین خوراک کارخانه فرآوری زغال سنگ طبس استفاده می شود.