پروژه ارزیابی پتانسیل مس جلال آباد

نام طرح / پروژه: پروژه ارزیابی پتانسیل مس جلال آباد
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰