پروژه احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن 2 سیرجان

نام طرح / پروژه: پروژه احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن 2 سیرجان
کارفرما: فولاد سیرجان ایرانیان
تاریخ شروع پروژه: ۵ آذر ۱۳۹۳