• علی موسایی

  • سمت: مدیر امورمهندسی و توسعه فن آوری

  • ایمیل: a.mousaei@memseco.com

  • تلفن: 166 350 26 - 106 350 26

  • دورنگار: 133 350 26

  • آدرس: تهران، سعادت آباد، کوی فراز، خیابان بیدار غربی، خیابان مینا غربی، ساختمان میدکو، پلاک2

سوابق تحصیلی

علی موسایی متولد سال 1348، دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد است. 


سوابق مدیریتی

وی پیش از این به عنوان مدیر پروژه فولاد بوتیا و مدیر پروژه گندله سازی سیرجان در این شرکت مسئولیت داشته است.

از 17 سال، سابقه ایشان می توان به خدمت در شرکت مهندسی ایتوک با عنوان جانشین مدیر مهندسی، شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE) با عنوان مدیر بخش مکانیک، شرکت صبا نیرو با عنوان مدیر بخش مونتاژ ناسل ( توربین باد) اشاره نمود.