• سیدوفا طاهری

  • سمت: رئیس امور حقوقی و قرادادها

  • ایمیل: v.taheri@memseco.com

  • تلفن: 26350106

  • دورنگار: 44

  • آدرس:

سوابق تحصیلی

سید وفا طاهری متولد سال 1352، دانش آموخته رشته مهندسی عمران از دانشگاه آزاد سنندج در مقطع کارشناسی است. وی پیش از این به عنوان مسئول امور قراردادها در این شرکت مسئولیت داشته است.

 


سوابق مدیریتی

از 20 سال، سابقه ایشان می توان به خدمت در شرکت فولاد البرز ایرانیان، موسسه مالی اعتباری آتی با عنوان مدیر بخش ساختمان، شرکت صنایع فلزی سنگین مازندران با عنوان سرپرست کارگاه، شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس با عنوان معاونت امور قراردادها، شرکت سیمان نائین با عنوان مدیر امور قراردادها، شرکت مهندسین مشاور سازه اندیشان با عنوان ناظر مقیم، شرکت پارس مانترا با عنوان معاون كارگاه، کنسرسیوم صنایع بتن و سرمایه گذاری مس سرچشمه با عنوان مسئول دفتر فنی و قراردادها، شرکت ایران آروین با عنوان سرپرست کارگاه سیویل و شرکت ارکان پی با عنوان مسئول اجرا اشاره کرد.