• بیژن سرانجام

  • سمت: عضو هیئت مدیره

  • ایمیل:

  • تلفن: 26350166-26350106

  • دورنگار: 43850030

  • آدرس: تهران، سعادت آباد، کوی فراز، خیابان بیدار غربی، خیابان مینا غربی، ساختمان میدکو، پلاک2، برج جنوبی

سوابق تحصیلی

بیژن سرانجام متولد 1337 فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران از دانشگاه شیراز می‌باشد.        


سوابق مدیریتی

از سوابق و فعالیتهای ایشان می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

مدير عامل شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان - مانا، مدير عامل شرکت ایده سازان صنعت سبز، معاونت فنی و عضو هیئت مدیره شرکت جهاد توسعه منابع آب، مدیر پرژه سد کارون4 در شرکت جهاد توسعه منابع آب، مدیر پروژه سد و تونل گاوشان در شرکت جهاد توسعه منابع آب،  رئیس کارگاه پروژه سد مخزنی مارون  درشرکت جهاد توسعه منابع آب، رئیس کارگاه سیلوی اکبر آباد شیراز در طرح سیلو های جهاد سازندگی، کارشناس دفتر فنی در طرح سیلو های جهاد سازندگی.