• مرتضی کتابی

  • سمت: مدیر امور پروژه ها

  • ایمیل: m.ketabi@memseco.com

  • تلفن: 66 01 35 26 - 06 01 35 26

  • دورنگار: 33 01 35 26

  • آدرس: تهران، سعادت آباد، کوی فراز، خیابان بیدار غربی، خیابان مینا غربی، ساختمان میدکو، پلاک2

سوابق تحصیلی

مرتضی کتابی متولد سال ۱۳38، دانش آموخته رشته مهندسی استخراج معدن از دانشکده فنی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد است.

 

 


سوابق مدیریتی

وی از سال 1389 عهده دار مسئولیت مدیریت امور پروژه های مشاوره ای و پیمانکاری در این شرکت می باشند.

 

از 30 سال، سابقه ایشان می توان به خدمت در شرکت مشیران با عنوان مدیر امور مهندسی، شرکت مس سونگون با عنوان عضو هیأت مدیره و رئیس دفتر فنی، شرکت ایتوک ایران با عنوان مدیر پروژه و شرکت کاوشگران با عنوان کارشناس اشاره کرد.